Premium Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Puławska 336

02-819 Warszawa

Tel.: 22 472 47 47

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 15.000,00 złotych

Nr KRS: 0000349548, REGON: 142310466, NIP: 9512304245

Spółka należy do grupy spółek jako spółka zależna od Spółki Ambra S.A. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000041726)

Właściciel sklepu

Skład Wina i Whisky

Ul. Gomulińskiego 8,

05-804 Pruszków

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek

09:00 - 17:00

Tel.: 22 472 47 47